20 ANOS DE MÉDICOS DO MUNDO

Título: 20 ANOS DE MÉDICOS DO MUNDO

Descrición: vídeo para celebrar o vixésimo aniversario de Médicos do Mundo Galicia.

Cliente: Médicos do Mundo

Título: 20 AÑOS DE MÉDICOS DO MUNDO GALICIA

Descripción: video para celebrar el veinte aniversario de Médicos do Mundo Galicia.

Cliente: Médicos do Mundo

Title: 20 YEARS OF MÉDICOS DO MUNDO GALICIA

Description: video to celebrate the twentieth anniversary of Médicos do Mundo Galicia.

Client: Médicos do Mundo Galicia.