CAMPAÑA CONTRA A EXPLOTACIÓN SEXUAL

Título: CAMPAÑA CONTRA A EXPLOTACIÓN SEXUAL

Descrición: A trata sexual é unha parte da prostitución, se consumes prostitución, finanzas a trata.

Cliente: Médicos do Mundo/Xunta de Galicia

Título: CAMPAÑA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Descripción: La trata sexual es parte de la prostitución, si usa la prostitución, financie la trata.

Cliente: Médicos del Mundo / Xunta de Galicia

Title: CAMPAIGN AGAINST SEXUAL EXPLOITATION

Description: Sex trafficking is part of prostitution, if you use prostitution, finance the trafficking.

Client: Médicos del Mundo / Xunta de Galicia