#TRASLATRATA

Título: #TRASLATRATA

Descrición: Campaña de sensibilización sobre tráfico de persoas.

Cliente: Médicos do mundo.

Título: #TRASLATRATA

Descripción: Campaña de sensibilización sobre la trata de personas.

Cliente: Médicos do mundo.

Title: #TRASLATRATA

Description: Awareness campaign on human trafficking.

Client: Médicos do mundo.