THE SOUL JACKET SOUL BBQ

Título: THE SOUL JACKET SOUL BBQ

Descrición: Campaña promocional do disco SOUL BBQ, catro cancións inéditas extraídas das sesións de gravación que a banda levou a cabo en febreiro de 2016, no xa desaparecido Club Charenton da cidade de Vigo.

Cliente: The Soul Jacket

Título: THE SOUL JACKET SOUL BBQ

Descripción: Campaña promocional del disco SOUL BBQ, cuatro temas inéditos extraídos de las sesiones de grabación que la banda realizó en Febrero de 2016, en el ya desaparecido Club Charenton de la ciudad de Vigo.

Cliente: The Soul Jacket

Title: THE SOUL JACKET SOUL BBQ

Description: Promotional campaign for the album SOUL BBQ, four unreleased songs taken from the recording sessions that the band carried out in February 2016, at the now defunct Club Charenton in the city of Vigo.

Client: The Soul Jacket