COINSCRAP

Título: COINSCRAP

Descrición: Coinscrap é unha aplicación que completa as compras que realiza coa súa tarxeta ou os cargos na súa conta ao euro máis próximo e transfire automaticamente a diferenza a un produto de aforro de seguros CASER.

Cliente: Coinscrap

Título: COINSCRAP

Descripción: Coinscrap es una aplicación que redondea al euro más cercano las compras que realizas con tu tarjeta o los cargos de tu cuenta y automáticamente transfiere la diferencia a un producto de ahorro de CASER seguros.

Cliente: Coinscrap

Title: COINSCRAP

Description: Coinscrap is an application that rounds the purchases you make with your card or the charges to your account to the nearest euro and automatically transfers the difference to a CASER insurance savings product.

Client: Coinscrap