TODOS SOMOS MÉDICOS DO MUNDO

Título: TODOS SOMOS MÉDICOS DO MUNDO

Descrición: Vídeo corporativo para celebrar o vixésimo aniversario de Médicos do Mundo Galicia.

Cliente: Médicos do Mundo

Título: TODOS SOMOS MÉDICOS DO MUNDO.

Descripción: Vídeo corporativo para celebrar el vigésimo aniversario de Médicos do Mundo Galicia.

Cliente: Médicos do Mundo.

Title: TODOS SOMOS MÉDICOS DO MUNDO

Description: Corporate video to celebrate the twentieth anniversary of Médicos do Mundo Galicia.

Client: Médicos do Mundo